Hammerum Friskole søger to lærere med start d.1.august 2015

Hammerum Friskole bygger på den Grundtvig-Koldske tankegang, hvor fortællingen og det forpligtende fællesskab er en vigtig del af skolens værdier. Vi er en lille skole med 185 elever og tilbyder undervisning til og med 8.klasse samt 9.klasse fra skoleåret 16/17.

Du skal kunne undervise i mindst et af følgende fag:

  • matematik
  • engelsk, tysk
  • musik, idræt
  • natur/teknik, geografi, biologi, fysik/kemi

Vi tilbyder blandt andet:

  • en respektfuld og god omgangstone
  • medindflydelse på arbejdspladsen
  • engagerede og fleksible kollegaer
  • fleksibel arbejdstidsaftale
  • en dynamisk friskole i vækst

Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Yderligere oplysninger om stillingen: skoleleder Kristina Thygesen på tlf. 42321106 eller 97116234. Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside på adressen: www.hammerumfriskole.dk

Ansøgningsfrist er d.26.marts 2015. Ansøgningen sendes til kt@hamme.dk eller Tornebuskvej 2, Hammerum, 7400 Herning. Forventet tidspunkt for ansættelsessamtaler d.9. og 10.april 2015.

“Det vilde vesten” på Hammerum Friskole

Juleafslutning på Hammerum Friskole

Luciaoptog på Hammerum Friskole

 

Julemarked på Hammerum Friskole

 

 

Emneuge på Hammerum Friskole – Skole i 200 år

Bedsteforældredag i 1.klasse på Hammerum Friskole

Høstfest og dyrskue på Hammerum Friskole

Hammerum Friskole til rundbold-turnering ved knyt-sammen-ugen

Første skoledag på Hammerum Friskole

Hammerum Friskole

Get the Flash Player to see the slideshow.