Hverdagen i Førskolegruppen

Personale i førskolen

Førskolepersonalet er Karina Persson og Karna Knudsen. Børnehaveklasseleder Karen-Lisbet Tommerup har også  tilknytning til førskolegruppen. Personalet omkring førskolegruppen er også tilknyttet SFOen.

Tidsrum  

Skolen tilbyder morgenpasning fra kl. 6.45 – 8.00. Morgenpasningen foregår i friskolens indskoling, hvor bl.a. Karna vil være til stede.
Kl. 8.00 er der morgensang for hele skolen.
Førskolegruppen er ikke med til morgensang i den første tid, og gruppen vil derfor i starten begynde dagen i deres klasselokale i pavillonen kl. 8.00.

Tilbuddet om morgenpasning kræver ingen tilmelding eller betaling til skolen.

Børnene har mødepligt fra kl. 8.00 – 12.15 fra mandag til fredag i førskolegruppen.

I tidsrummet kl. 12.15 – 16.30 og fredag kl. 12.15 til 15.30 tilbyder vi pasning i skolens SFO.

SFO

SFO er skolens tilbud til friskolens elever i 0.-4. klasse. SFOen holder til i pavillonen, men også indskolingshuset bliver benyttet til aktiviteter i SFOtiden. Den frie leg, den personlige og sociale udvikling er et bærende grundlag for vores Skole-Fritids-Ordning. Samarbejdet mellem SFO-personalet og indskolingslærerne prioriteres højt. Dette gør vi for at tilgodese det enkelte barns trivsel bedst muligt.

Aktiviteter

Hver måned laver personalet en månedsplan over de aktiviteter som bliver tilbudt i SFO’en. Månedsplanen giver et godt overblik over tilbuddene i den kommende måned, og giver forældre mulighed for at snakke med børnene om den kommende uge.

Friskoler

Billeder

urt8230 urt8005 urt8108 urt8151 urt8296 urt8326 urt8335