En selvejende institution

Hammerum Fri- og Efterskole er en selvejende institution med vedtægter godkendt af undervisningsministeriet. Skolen har sin egen bestyrelse, som har det overordnede ansvar for skolens drift. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være forældre til børn på friskolen og forældrevalgt.

Ifølge vedtægterne skal Hammerum Fri- og Efterskole have både en forældrekreds og en skolekreds. Forældrekreds og skolekreds er selvstændigt valgte organer med forskellige rettigheder. Læs mere om forældrekreds og skolekreds her.

Den daglige ledelse forestås af skolelederen i samarbejde med lærerrådet i nær kontakt med bestyrelsen, der træffer de overordnede beslutninger.

Læs de gældende vedtægter for Hammerum Fri- og Efterskole her:

Vedtægter

bestyrelsen

Bestyrelsen

Formand:

Kim Overgaard, Solbakkevej 70, 8600 Silkeborg,
mobil: 42 32 00 83,
mail: kimovergaard@hamme.dk

Næstformand:

Søren Ramsgaard Sørensen, Svaneparken 275, 7430 Ikast,
mobil 93 39 05 56,
mail: sorenramsgaard@hamme.dk

Øvrig bestyrelse:

Elfi Rudelstorfer-Schou

Thomas Tinghøj

Tine Bergmann

Michael Petersen.

Svend Halmø Sørensen