En høj grad af tryghed

Hammerum Friskole har gennemført en undervisningsmiljøvurdering i 2017. Undersøgelsen blev gennemført med alle skolens elever. Da vores fysiske rammer er forskellige, har vi valgt at opdele undersøgelsen i 3, hvor vi har taget hensyn til elevernes alder og de lokaliteter, de bliver undervist i.

Undersøgelsen giver et billede af en skole, hvor eleverne trives og udvikler sig. Der er en høj grad af tryghed, eleverne føler at de lærer noget, og at de befinder sig i indbydende og generelt fine rammer.

Klik og læs mere om undervisningsmiljø på Hammerum Friskole:

Undervisningsmiljø
Optælling 2-7 klasse
Optælling 8-9 klasse

Antimobbestrategi

Hammerum Friskole har en antimobbestrategi, som er en forebyggende og indgribende indsats for øget trivsel. 

På Hammerum Friskole vægter vi fællesskabet. Det er vores ønske, at forskellige mennesker med forskellige livsopfattelser skal mødes i et forpligtende fællesskab, som er præget af tryghed, tillid, åbenhed og respekt for den enkelte. Vi tror på, at børnene trives og udvikles individuelt og i samspil med fællesskabet.

Læs vores Antimobbestrategi

FP9 og obligatoriske nøgletal

Hammerum Friskole er en prøvefri skole fra 0.- 7. klasse.

I 8. – 9. klasse får eleverne standpunktskarakterer og årskarakterer i henholdsvis december og april/maj.
Hammerum Friskole har i forlængelse af vores Grundtvig-Koldske værdigrundlag, og på baggrund af vores narrative tilgang til fagene kristendomskundskab og historie fravalgt Folkeskolens Afgangsprøve FP9 i de to fag.

Nøgletal

https://www.uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/657024.aspx/

Evalueringsrapport

Her kan du læse om skolens samlede evaluering af undervisningen i skoleåret 2018-19.

Evalueringsrapport

Afgørelse fra STUK om certificering som fri grundskole med specialundervisningsprofil

Her kan du læse hele STUK's afgørelse omkring certificering.

Afgørelse om certificering

Uddannelsesplan for uddannelsesskoler

Her kan du læse skolens uddannelsesplan.

Uddannelsesplan for Hammerum Friskole