Nærvær og hjerterum

SFO er vores tilbud til friskolens elever i 0.-3. klasse. Den frie leg, den personlige og sociale udvikling er et bærende grundlag for vores SFO.

Vi prioriterer det værdifulde samarbejde mellem SFO-personalet og indskolingslærerne højt. Vi ønsker at skabe en naturlig sammenhæng mellem skole og SFO med gennemgående voksne for at tilgodese det enkelte barns trivsel bedst mulig.  

Vi bestræber os på at give børnene en tryg og harmonisk hverdag, hvor vi lægger vægt på, at det enkelte barn møder nærværende voksne i et miljø, som bærer præg af fritid og hjemlig hygge.

Hverdagen i SFO’en

SFO’en har åben hver dag fra kl. 12.15 til 16.30 og til kl. 15.30 om fredagen. Vi tilbyder både voksenstyrede aktiviteter og plads til den frie leg. Vi prioriter fysiske aktiviteter og udeleg såvel som kreative og musiske aktiviteter.

Vi laver ofte bål, går i gymnastiksalen, tegner, spiller og tager på ture ud af huset. Desuden kan vi godt lide at lave små forløb med en mindre gruppe børn. Vi har børnemøder ca. en gang om måneden, da vi ønsker at give børnene medansvar- og indflydelse på deres dagligdag i SFO’en.

Vi har mulighed for at benytte hallen og gymnastiksalen på efterskolen i den udstrækning, den er ledig, men mindst en gang om ugen. Vi har sæsonkort til Friluftsbadet, så vi benytter det flittigt hele sommerhalvåret.

Flere gange om året vil vi gerne invitere jer til en kop kaffe/te og en hyggelig snak. I er selvfølgelig også altid velkommen i vores SFO i hverdagen. Ugens aktiviteter kan I se på vores udendørs opslagstavle, som hænger ved pavillonen, hvor SFO’en holder til. Her kan I også se, hvilke voksne, I kan møde den pågældende dag.

SFO1

SFO3

SFO2

Overordnende mål for skolens SFO

  • At prioritere nærvær, tryghed og nære voksen/barn relationer samt barn/barn relationer.
  • At møde børnene, hvor de er - i et miljø som både kan inspirere, udfordre og give mulighed for, at det enkelte barn kan udvikle sig.
  • At skabe et fristed, som giver det enkelte barn mulighed for at slappe af, dyrke interesser, få gode oplevelser og finde sig selv i et fællesskab.
  • At give børnene medansvar og -indflydelse på deres hverdag.
  • At skabe et forældresamarbejde hvor dialogen er i centrum.
  • At forældre og personale kan mødes i et ligeværdigt samarbejde om barnet - med respekt for forskellighed, tillid til forældreansvar og faglig sparring.
  • At have en kultur med fælles interesse for at være engageret i at skabe et godt psykisk- og fysisk miljø i vores SFO.