Klubben – fra 3.-6. kl. 

Klubben er et fritidstilbud for eleverne i 3. - 6. klasse. 
Et fristed, hvor børnene kan nyde deres fritid i deres eget tempo. Et tilbud, hvor eleverne bidrager til at planlægge en bred vifte af aktiviteter, som inspirerer til samvær under mange former. 
Din hverdag på friskolen skal være både tryg og udfordrende. Derfor lægger vi vægt på de tætte relationer – mellem børnene og mellem hvert barn og de voksne.

Aktiviteter, lektier og relationer

I Klubben får du tilbuddet om et væld af aktiviteter, som regel afstemt efter årstiden. I forbindelse med eksempelvis ture ud af huset og større arrangementer, skal du melde dig til – naturligvis med hjælp fra dine forældre. Det betyder, at I sammen hjælper hinanden med at overholde de indgåede tilmeldinger eller husker at melde afbud i så god tid som muligt. Uventet fravær risikerer desværre at aflyse planlagte arrangementer. For få tilmeldte kan også betyde aflysning. 
I hele sommerhalvåret bruger vi friluftsbadet i Hammerum. 
I klubben får du også mulighed for at lave dine lektier efter skoletiden.  
I vil også blive inviteret til aften-arrangementer i Klubben 
Erfaringsmæssigt ved vi, at børn i Klubben-alderen befinder sig i en overgangsfase, hvor det sociale liv i grupper med andre jævnaldrende får større og større betydning. Derfor lægger vi vægt på at styrke børnenes selvtillid og tro på egne kompetencer, så de bedre kan begå sig i sammenhængen med andre.

klub billede

Kontakt

Har I brug for at komme i kontakt med Klubben om eftermiddagen eller give en sms-besked, er I velkomne til at kontakte Claus Rinder.  I kan også sende en besked via SkolePlan til Claus

Priser

Miniklub fuldtid, 3. klasse:  
Åben fra mandag til fredag.
Miniklub deltid 3. klasse: 
Deltid omfatter to valgfrie dage om ugen. 
Prisen for miniklub er inklusiv eftermiddagsmad tirsdag og onsdag samt feriepasning og morgenpasning, hvor skolen holder lukket.
Læs mere her

Skolefridage

I de dage med feriepasning, har Klubben sampasning med friskolens SFO.
Da vi i skolefridagene kan finde på at tage på ture ud af huset, skal børnene helst møde op inden kl. 9.30.

klub billede

Madordning

I Klubben har bliver I del af en madordning. Hver tirsdag og onsdag serverer vi et lille mellemmåltid - f.eks. en bolle, frugt eller lignende. Snacken er inkluderet i klubprisen.

Fremmødekontrol

Vi har ikke fremmødekontrol i Klubben – med mindre, I beder os om det.
Ved sygdom ser vi jeres besked om det på SkolePlan. Har der været et problem i skolen, som vi skal være opmærksomme på, får vi besked af lærerteamet.  

Åbningstider

Klubben er åben mandag til torsdag til kl. 16.30.
Fredag er Klubben åben til kl. 15.30.

klub billede

Udvikling – på vejen mod selvstændighed

Her får børnene mulighed for indblik i mange forskellige aktiviteter, og vores målsætning er at støtte børnene i deres udvikling på vej mod selvstændighed. For på den måde at give dem bedre mulighed for at tilrettelægge deres egen fritid på en konstruktiv og indholdsrig måde. 
I Klubben lytter vi til børnenes ønsker og behov, når vi tilrettelægger aktiviteter.
At inddrage børnene i planlægningen og gennemførelsen af aktiviteter fremmer evnen til at håndtere medbestemmelse og medansvar – alt sammen grundlæggende elementer i børnenes udviklingsproces. 
I Klubben vil du opleve, at vi veksler mellem leg og frirum, hvor du kan dyrke dine egne initiativer og udfolde dig på dine egne vilkår, og mere planlagte tilbud og fælles aktiviteter, hvor du sammen med voksne kan engagere dig mere kreativt eller praktisk – for eksempel i kreative og praktiske udfoldelser, som støtter din udvikling og din evne til at samarbejde. 

Forældre

Af erfaring ved vi også, at jo ældre børnene bliver, jo mindre møder vi forældrene i Klubben. 
Derfor foregår kontakten mellem Klubben og hjemmet ofte gennem barnet og gennem SkolePlan. Af og til har vi en lille mistanke om, at en noget information går tabt undervejs. Af den grund ser vi gerne, at I som forældre kigger forbi Klubben med jævne mellemrum – for hyggens skyld og for en lille uformel snak om, hvordan det går, og bliver opdateret på information, der måske er smuttet. 
Bemærk i øvrigt, at alle vigtige informationer fra klubben står på opslagstavlen i køkkenet på Hammerum Hus.
I bliver også løbende inviteret til forældrekaffe. Det er en god lejlighed til at få en snak om, hvordan det går, og hvad der sker i Klubben.

Månedsplan

Omkring den 1. i hver måned får I en månedsplan via SkolePlan med oplysninger om den kommende måneds aktiviteter, tilmeldinger og evt. informationer til forældrene.
På opslagstavlen i køkkenet hænger lister, hvor børnene kan skrive sig på til de enkelte aktiviteter/arrangementer.

klub billede

Klubben fuld tid, 4. klasse:  

Åben fra mandag til fredag.
Prisen for Klubben 4. klasse er inklusiv eftermiddagsmad tirsdag og onsdag samt feriepasning efter Kr. Himmelfartsdag, i forbindelse med skolens juleferie og påsken. Prisen er ikke inklusiv feriepasning i sommerferien, fordi vi ifølge tilskudstaksterne, som er vedtaget i Finansloven, ikke får SFO-tilskud til elever fra og med 4. klasse. Det betyder, at vi selv skal finansiere alle udgifter i forbindelse med Klubben for 4. klasse og opefter. 
Det er dog muligt for forældre med børn i 4. klasse at tilkøbe et feriemodul i uge 26, 27 og 31. Et feriemodul er på ugebasis koster 250 kr.
Tilmelding til feriemodulet SKAL ske tre uger før feriemodulet begynder. Vær opmærksom på, at tilmeldingen er bindende.

Klubben deltid, 4.-6. klasse: 

Deltid omfatter to valgfrie dage om ugen.
Prisen for Klubben er eksklusive feriepasning og eftermiddagsmad tirsdag og onsdag. 
Ved tilmelding til Klubben deltid har I mulighed for at deltage i særlige arrangementer udover de to ugentlige dage. Klubben følger skolens årskalender og er lukket, når skolen er lukket. 

Indmeldelse

I kan indmelde børn i Klubben med en dags varsel. 
Indmeldelse foregår ved henvendelse til Solvejg på kontoret.

Udmeldelse

Ønsker I at melde et barn ud af Klubben kan det ske med en måneds varsel til den 1. i en måned.
Udmeldelse foregår ved henvendelse til Solvejg på kontoret.

klub billede