Klubben – fra 3.-6. kl. 

Klubben er et fritidstilbud for eleverne i 3. - 6. klasse. 
Et fristed, hvor børnene kan nyde deres fritid i deres eget tempo. Et tilbud, hvor eleverne bidrager til at planlægge en bred vifte af aktiviteter, som inspirerer til samvær under mange former. 
Din hverdag på friskolen skal være både tryg og udfordrende. Derfor lægger vi vægt på de tætte relationer – mellem børnene og mellem hvert barn og de voksne.

Aktiviteter, lektier og relationer

I Klubben får du tilbuddet om et væld af aktiviteter, som regel afstemt efter årstiden. I forbindelse med eksempelvis ture ud af huset og større arrangementer, skal du melde dig til – naturligvis med hjælp fra dine forældre. Det betyder, at I sammen hjælper hinanden med at overholde de indgåede tilmeldinger eller husker at melde afbud i så god tid som muligt. Uventet fravær risikerer desværre at aflyse planlagte arrangementer. For få tilmeldte kan også betyde aflysning. 
I hele sommerhalvåret bruger vi friluftsbadet i Hammerum. 
I klubben får du også mulighed for at lave dine lektier efter skoletiden.  
I vil også blive inviteret til aften-arrangementer i Klubben 
Erfaringsmæssigt ved vi, at børn i Klubben-alderen befinder sig i en overgangsfase, hvor det sociale liv i grupper med andre jævnaldrende får større og større betydning. Derfor lægger vi vægt på at styrke børnenes selvtillid og tro på egne kompetencer, så de bedre kan begå sig i sammenhængen med andre.

klub billede

klub billede

Udvikling – på vejen mod selvstændighed

Her får børnene mulighed for indblik i mange forskellige aktiviteter, og vores målsætning er at støtte børnene i deres udvikling på vej mod selvstændighed. For på den måde at give dem bedre mulighed for at tilrettelægge deres egen fritid på en konstruktiv og indholdsrig måde. 
I Klubben lytter vi til børnenes ønsker og behov, når vi tilrettelægger aktiviteter.
At inddrage børnene i planlægningen og gennemførelsen af aktiviteter fremmer evnen til at håndtere medbestemmelse og medansvar – alt sammen grundlæggende elementer i børnenes udviklingsproces. 
I Klubben vil du opleve, at vi veksler mellem leg og frirum, hvor du kan dyrke dine egne initiativer og udfolde dig på dine egne vilkår, og mere planlagte tilbud og fælles aktiviteter, hvor du sammen med voksne kan engagere dig mere kreativt eller praktisk – for eksempel i kreative og praktiske udfoldelser, som støtter din udvikling og din evne til at samarbejde.