Vi tilgodeser alsidigheden, så eleverne kan udvikle sig som hele mennesker

Friskolen blev oprettet i 1948 af mennesker med tilhørsforhold til Gjellerup Valgmenighed. I 1959 kom efterskolen til, så vi i dag er en kombineret skole med fælles navn: Hammerum Fri- og Efterskole.

Hammerum Friskole bygger på N.F.S Grundtvig og Christen Kolds tanker og idéer for undervisning i børneskolen. Det betyder nøgleord som: ligeværdighed, åbenhed, respekt for forskelligheden, ansvarlighed, og frihed under hensyn til fællesskabet.

Her møder du undervisning, som hviler på et kristent grundlag og menneskesyn uden af være forkyndende. Vi vægter de boglige og praktiske/musiske sider lige højt, og tilgodeser alsidigheden – så eleverne udvikler sig som “hele” mennesker. Med både hjerte og forstand.

Vores skole

Morgensang og fortælling

Faglighed, kreativitet og dannelse

Undervisning

Klasser og fag

voresSkole