En god og tryg skolestart

Vi ønsker, at din overgang fra at gør i børnehave til at blive skolebarn på Hammerum Friskole skal være så god som overhovedet muligt.

Derfor kan du som kommende elev i 0. klasse begynde i vores førskolegruppe. På den måde får børnene et bedre afsæt den gode, trygge skolestart, som giver et større udbytte af skolehverdagen.

I førskolegruppen lærer børnene de fysiske rammer at kende i SFO’en og skolen – og møder en del af de mange nye voksne og børn, de skal forholde sig til.

Børnene skal lære hinanden at kende og øve sig i at indgå i mange forskellige grupper og sammenhænge. Det er rart for børnene, at alt dette ikke fylder for dem den første skoledag.

Det overordnede formål med førskolegruppen

At skabe tryghed ved overgangen fra dagtilbud til skolen og SFO’en.

At lære børnene at kende for at kunne møde dem, hvor de er – for bedst muligt at kunne støtte og udfordre deres nysgerrighed i forhold til at opleve, lege og lære. 

Det bidrager til tryghed, at børnene inden skolestart:

 • lærer personale og andre børn at kende
 • opnår et socialt fællesskab i klassen
 • får kendskab til skolens fysiske rammer
 • indgår i en hverdag, hvor de voksne omkring dem får et godt kendskab til den enkelte
 • får et indblik til skolens rutiner og dagligdag
 • bliver introduceret for dagligdagen i SFO’en

Sammen øver vi i at:

 • lytte, når andre taler
 • modtage og efterleve en kollektiv besked
 • gå i dialog med både voksne og børn
 • vente på, det bliver ens tur
 • være opmærksom på og aflæse andres signaler
 • turde afprøve noget nyt
 • blive selvhjulpen i forhold til dagligdagens rutiner
 • tro på sig selv
   

Vores førskole - Personale

I førskolen møder tre faste voksne, der også har tilknytning til vores SFO. En førskole-medarbejder følger også børnene og er med, når de begynder i 0. klassen efter sommerferien.

Tidsrum

Vi tilbyder morgenpasning fra kl. 6.45 – 8.00. Morgenpasningen foregår i friskolens indskoling, hvor Karina, vores børnehaveklasseleder, tager imod børnene.

Tilbuddet om morgenpasning kræver hverken tilmelding eller ekstra betaling.

I Førskolegruppen er der mødepligt fra kl. 8.00 – 12.15 fra mandag til fredag.

I tidsrummet kl. 12.15 – 16.30 og fredag kl. 12.15 til 15.30 tilbyder vi pasning i skolens SFO.

SFO

Eleverne i 0.-3. klasse har mulighed for at vælge tilbud om SFO.

SFO’en holder til i pavillonen, men også indskolingshuset bliver brugt til aktiviteter i SFO-tiden.

Den frie leg, den personlige og sociale udvikling er et bærende grundlag for vores Skolefritidsordning. Vi prioriterer det værdifulde samarbejde mellem SFO-personalet og indskolingslærerne højt. For dermed at tilgodese det enkelte barns trivsel bedst muligt.

Aktiviteter

Hver måned får I en månedsplan over de aktiviteter, SFO’en tilbyder. Månedsplanen giver et godt overblik og en god mulighed for forældre til at tale med børnene om den kommende uge.

førskolen billede