Hammerum Friskole

Vores fundament er N.F.S Grundtvig og Christen Kolds tanker og idéer om undervisning i børneskolen. Det betyder, at undervisningen hviler på et kristent grundlag og menneskesyn uden af være forkyndende. Vi vægter de boglige og praktiske/musiske sider lige højt, og hos os er det vigtigt at tilgodese alsidigheden – så eleverne udvikler sig som “hele” mennesker. Med både hjerte og forstand.

Formål

Hammerum Fri- og Efterskoles formål er at drive en grundtvigsk fri- og efterskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler, private grundskoler, efterskoler m.v. Det betyder, at vores skole efter sit formål og i sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre – samtidig med, at eleverne udvikler og styrker kendskabet til og respekten for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Værdigrundlag

Vi bygger vores virke på det grundtvigske skolesyn, hvor frihed og ansvarlighed udgør de væsentligste fundamenter. Vores ambition er rammer, hvor forskellige mennesker med forskellige livsopfattelser møder hinanden i et forpligtende fællesskab, præget af tryghed, tillid, åbenhed og respekt for den enkelte.

Vi kender værdien af at udvikle eleverne til helstøbte mennesker – at modne dem og give dem en god ballast til deres videre udvikling og vej ud i livet.

vaerdi

formaalVaerdi