Oplysninger om betaling for skole

På linket nedenfor finder du oplysninger om betaling for skole, SFO, Klub og bus. Derudover kan du læse mere om friplads, forsikring og skolekreds.

Deadline for ansøgning om fripladstilskud er den 1. september 2022

Prisliste friskolen 2023-24
Prisliste friskolen 2023-24 inkl. forklaring
Fripladsansøgning skolepenge og SFO 2022-23
Fordelingsnøgle SFO
Fordelingsnøgle skolepenge

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 97 11 62 34