Indmeldelse

Ønsker du dit barn skrevet op til Hammerum Friskole, så benyt indmeldelsesblanketten under punkt 1 her på siden, eller tryk på knappen herunder.

Indmeld online
 

Indmeldelsesprocedure og venteliste på Hammerum Friskole

Klassekvotienten er som udgangspunkt 20 med mulighed for 22 børn.

  1. Indmeldelsesblanket til Hammerum Friskole finder du på dette link: Online indmeldelsesblanket. Du kan også blanketten udleveret ved henvendelse på kontoret.
  2. Som forældre bliver I kontaktet af skolen for en aftale om besøg på skolen – rettidigt, når og hvis der opstår en ledig plads. Under besøget får I en rundvisning på skolen og en samtale med skolens leder, hvor I får et indblik i vores værdier, pædagogik og hverdag.
  3. Ønsker både I og skolen at gå videre med indmeldelsen, bliver jeres barn skrevet op.
  4. Søskende til elever på skolen har første prioritet og er garanteret en plads, såfremt skolen har tilmeldingsskemaet tre år inden skolestart. De øvrige pladser i 0. klasse tildeler skolen elever ud fra skolens principper om ligelig kønsfordeling i klassen og i forhold til opskrivningstidspunktet. Vi prioriterer ligeledes børn fra lokalområdet.
  5. Som udgangspunkt optager vi højst 22 elever i klassen. Efter dette antal er der mulighed for at optage elever fra ventelisten. Skolen tildeler pladser til kommende 0. klasse fra ventelisten fra januar i samme år som skolestart. Ansøgere modtager en skriftlig henvendelse med tilbud om plads.
  6. Er klasserne fyldt op, er du velkommen til at få dit barn skrevet på venteliste. Opstår der en ledig plads, bliver I kontaktet af skolen.
  7. Husk at informere skolen om adresseændringer, så længe eleven står på venteliste. Giv også besked til skolens kontor, hvis barnet ikke længere ønsker at være skrevet op til en plads.

Ønsker du at udmelde dit barn fra Hammerum Friskole, er udmeldelsesvarslet løbende måned + 30 dage.

indmeldelse

indmeldelse billede