En skoledag med trivsel og faglighed

På Hammerum Friskole møder du et trygt, inspirerende og kreativt miljø med afvekslende undervisning, hvor både fagligheden og sociale aktiviteter fylder hverdagen. Skoledagen er varieret, og undervisningen er præget af nærvær, seriøsitet, faglighed og fællesskab. Der skal være noget for kroppen, hjertet og forstanden.

Børnene undervises i klasser med 20-22 elever og et’ spor hele vejen op til 9.kl. og afslutningsvis folkeskolens afgangsprøver.

Indskolingen

Læs mere

Mellemtrinnet

Læs mere

Udskolingen

Læs mere

SPU

Læs mere

Din skoledag på Hammerum Friskole

Skoledagen begynder kl. 8.00 for alle klassetrin (vi tilbyder morgenpasning fra 6.45-8.00)

Din skoledag begynder altid med fælles morgensamling sammen med alle øvrige børn og lærere. Samlingen er en værdifuld del af skolehverdagen.

Den skaber en grundlæggende stemning og det fællesskab, skolen bygger på.

Morgensang og Fortælling

En sang, et fadervor, og en sang eller to mere. Som elev får du i 1. kl. dit eget eksemplar af “Friskolesangbogen”, som du bruger hver dag til morgensamlingen.

Når du har fødselsdag, får du lov at vælge en sang til morgensamling

skoledagen

1

Efter morgensang er der orientering om stort og småt – om aktuelle ting i løbet af skoledagen, ligesom lærerne også gerne fortæller om emner, der optager dem.

Forældre er altid velkomne i hverdagen – en del benytter sig af at være med til morgensamlingen.

Morgentid

Efter morgensamlingen har vi morgentid – med forskelligt indhold for eleverne. Det kan være frilæsning, læsning i bevægelse, motion i hallen, løbetur, læsehule, ekstra matematik/tysk/engelsk osv.

Lærerne planlægger et morgenforløb ad gangen, så tilbuddet bliver tilpasset de respektive behov og perioder.

Undervisning & frikvarterer

Efter morgentid begynder undervisningen – afbrudt af frikvarterer:

  • Kl. 10.20 – 10.45
  • Kl. 12.15 – 12.45

Indskolingen kan have ekstra frikvarterer efter behov.

Vi lægger vægt på, at børnene har gode frikvarterer, hvor de leger med hinanden på tværs af alle aldre.

Fredag afslutter vi periodisk som en fællessamling for 3.-7.klasse – af og til for hele skolen.