Fordybelsesfag og valgfag

Fordybelsesfag for 4.-7.klasse

Fordybelsesfagene er obligatoriske og tilgodeser en del af det værdigrundlag, som er opstillet for skolens undervisning, nemlig at vi er en skole, som tilstræber en undervisning med lige vægt på – og lige respekt for – de boglige, praktiske, musiske, kreative og idrætslige fag.

For at kunne tilbyde og tilgodese en undervisning, hvor både de boglige og de praktisk-musiske fag vægtes lige højt, har vi valgt kun at tilbyde fordybelsesfag, som er praktisk-musiske, da de boglige fag tilgodeses i børnenes ugentlige skema på alle klassetrin. På denne måde har alle børn på alle klassetrin mulighed for at fordybe sig i et eller flere praktisk-musiske fag og derved udvikle deres kreative evner.

I 2016-17 tilbydes gastronomi, puls & outdoor, medier & kommunikation, kunst, sport & boldspil, performance og håndværk & design.

Hver elev vælger sig ind på ét fordybelsesfag, som gælder for hele skoleåret. Det kommende skoleår har eleven mulighed for at fordybe sig i et nyt fag, hvis det ønskes. Der arbejdes med det valgte fordybelsesfag i en dobbelt-lektion pr. uge og i nogle hele fagdage, så der er mulighed for at bruge meget tid på det der har en særlig interesse for den enkelte elev.

Klik på linket for at se en grundigere beskrivelse af fordybelsesfagene: Fordybelsesfag skoleåret 16 og 17

 

Valgfag for 8.-9.kl.

I 8.-9.klasse vælger eleverne valgfag på tværs af klasserne på efterskolen. Dette samarbejde giver mulighed for at udbyde flere forskellige fag – og eleverne har mulighed for at lære nogle af efterskoleeleverne at kende.

Friskoler

Billeder

urt8230 urt8005 urt8108 urt8151 urt8296 urt8326 urt8335