Traditioner & Alternative dage

• Høstfest og dyrskue en fredag formiddag i august/september

• Emneuger/fagdage i løbet af året, fx projektuge for de ældste elever, og dage hvor eleverne arbejder på tværs af klasser eller har et enkelt fag en hel dag.

• Julemarked en lørdag formiddag op til jul, hvor der sælges dekorationer, er tombola m.m. – alt sammen varer som forældrene har gjort en aktiv indsats for at fremstille eller fremskaffe

• Aftenarrangement for børnene fx diskotek, filmaften eller andet.

• Skolefest – hvor eleverne en hel uge op til skolefesten øver og gør klar til den helt store optræden

• Lejrskole – hvert år tager alle elever på lejrskole – 7. klasse tager ofte til Bornholm, 8. klasse på ski og 9. klasse på udlandstur/sprogrejse – for de øvrige varierer turen fra år til år (der er hvert år en egenbetaling til turene)

• Fisketur – for hele familien – med konkurrence om at fange den største fisk

• Sommerafslutning for hele familien – en aften i forbindelse med sidste skoledag