Traditioner & Alternative dage

  • Høstfest og dyrskue en fredag formiddag i aug/sep
  • Emneuger/fagdage i løbet af året, fx projektuge for de ældste elever og dage hvor eleverne arbejder på tværs af klasser eller har et enkelt fag en hel dag.
  • Julemarked en lørdag formiddag op til jul, hvor der sælges dekorationer, er tombola m.m. – alt sammen varer som forældrene har gjort en aktiv indsats for at fremstille eller fremskaffe
  • Aftenarrangement for børnene fx diskotek, filmaften eller andet
  • Skolefest – hvor eleverne en hel uge op til skolefesten øver og gør klar til den helt store optræden
  • Lejrskole – hvert år tager alle elever på lejrskole – 7.klasse tager ofte til Bornholm, 8.kl på ski og 9.kl på udlandstur – for de øvrige varierer turen fra år til år (der er hvert år en egenbetaling til turene)
  • Fisketur – for hele familien – med konkurrence om at fange den største fisk
  • Sommerafslutning for hele familien – en aften i forbindelse med sidste skoledag

Friskoler

Billeder

urt8230 urt8005 urt8108 urt8151 urt8296 urt8326 urt8335