På Hammerum Friskole møder I fællesskabet som en af vores vigtigste, bærende grundsøjler. 
Friskolens størrelse betyder, at vi kan bevare et stort og gennemgående fællesskab. Vi samles hver morgen til morgensang, fortælling og tryghed i en tydelig ramme af forpligtende fællesskab. 

Hos os er morgensang et fast ritual. Traditionen tro begynder vi altid dagen med en sang eller en salme og et fadervor. Herefter bliver der fortalt historier, givet beskeder og sagt et opmærksomt tillykke, når elever fylder år. Inden vi igen synger og slutter af med at ønske hinanden en god dag. 
Morgensangen på Hammerum Friskole er det daglige mødested, hvor eleverne oplever opmærksomhed, mulighed for at komme til orde, blive hørt – i et vigtigt forpligtende fællesskab. Erfaringsmæssigt ved vi, at det bidrager til at gøre de større elever omsorgsfulde overfor de mindre, og til at de mindre elever søger legen, kammeratskabet og samspillet med de større.

1

1

Den vekselvirkning, det samspil er trygt og udviklende for både store og små. Mens de medmenneskelige perspektiver og kompetencer bliver dyrket, kommer trivslen automatisk i højsædet. Konflikter bliver løst, hensyn taget og eleverne socialiseres på en måde, så fællesskabet og den enkelte trives bedst uanset alder, køn og overbevisning. 

Vores emneuger, Anderledes-Dage og de mange forskellige arrangementer styrker skolens overordnede fællesskab, fordi vi skaber rum og tid til fordybelse og arbejde på tværs af årgangene. Vi tager hånd om forskelligheden, forskellige kompetencer kommer i spil, eleverne lærer af hinanden og støtter hinanden i processen imod målet – og det går oftest op i en højere enhed. 

Præcis det samme oplever vi på de årlige lejrskoler, skituren eller sprogrejsen på tværs af årgangene.