Fag

  • Alle børnene har dansk og matematik med integreret it-undervisning gennem hele skoleforløbet.
  • Vi tilbyder engelsk fra 2. klasse og tysk fra 5. klasse.
  • Håndarbejde tilbydes i 4. klasse, sløjd i 5. klasse, madlavning i 6. klasse, fysik/kemi fra 7. klasse.
  • Der undervises i geografi og biologi fra 7. klasse. 0.-6.  klasse har natur/teknik. 8.-9. klasse har desuden samfundsfag og religion.
  • Alle børn har min. 2 timers idræt om ugen og derudover svømning én gang om ugen i friluftsbadets åbningssæson fra maj-september.
  • Billedkunst, sang og musik vægtes højt fra 0.-7. klasse enten som obligatoriske fag eller som fordybelsesfag.
  • 7.-8. klasse deltager i de obligatoriske valgfag som en del af FP9.
  • Ifølge vores tradition lægges der i dagligdagen vægt på fortælling, hvorfor kristendom og historie er fortællefag i 1.-7.klasse. (dog har 7. klasse ikke kristendom, da de oftest går til konfirmationsforberedelse)
  • I årets løb har vi adskillige temadage/-uger, hvor vi arbejder sammen på tværs af klassetrinene. Her skabes ekstra mulighed for fordybelse og fælles oplevelser.