Førskolegruppens formål

Det overordnede formål med førskolegruppen:

At skabe tryghed ved overgangen fra dagtilbud til skole og SFO. At møde børnene hvor de er, for derved bedst muligt at kunne støtte og udfordre deres nysgerrighed i forhold til at opleve, lege og lære.

Der lægges vægt på, at børnene inden skolestart:

 • Lærer personale og andre børn at kende
 • Opnår et socialt fællesskab i klassen
 • Får kendskab til skolens fysiske rammer
 • Indgår i en hverdag, hvor de voksne omkring dem får et godt kendskab til den enkelte
 • Får kendskab til skolens rutiner og dagligdag
 • Bliver introduceret for dagligdagen i SFO

 Der arbejdes bl.a. med:

 • At lytte, når andre taler
 • At modtage og efterleve en kollektiv besked
 • At gå i dialog med både voksne og børn
 • At vente på, det bliver ens tur
 • At være opmærksom på og aflæse andres signaler
 • At turde afprøve noget nyt
 • At blive selvhjulpen omkring dagligdagens praksis
 • At tro på sig selv