Det overordnede formål med førskolegruppen

At skabe tryghed ved overgangen fra dagtilbud til skole og SFO. At møde børnene hvor de er, for derved bedst muligt at kunne støtte og udfordre deres nysgerrighed i forhold til at opleve, lege og lære.

Der lægges vægt på, at børnene inden skolestart:

 • Lærer personale og andre børn at kende
 • Opnår et socialt fællesskab i klassen
 • Får kendskab til skolens fysiske rammer
 • Indgår i en hverdag, hvor de voksne omkring dem får et godt kendskab til den enkelte
 • Får kendskab til skolens rutiner og dagligdag
 • Bliver introduceret for dagligdagen i SFO

 Der arbejdes bl.a. med:

 • At lytte, når andre taler
 • At modtage og efterleve en kollektiv besked
 • At gå i dialog med både voksne og børn
 • At vente på, det bliver ens tur
 • At være opmærksom på og aflæse andres signaler
 • At turde afprøve noget nyt
 • At blive selvhjulpen omkring dagligdagens praksis
 • At tro på sig selv