Forældrehjælp på skolen (udvalg)

Skolen har en række arrangementer, der involverer forældrene. Til nogle af disse opgaver har forældrene mulighed for at melde sig til et udvalg. Vi ser gerne, at hver familie bliver repræsenteret i mindst ét udvalg.

Kontakt til skolen

Hvis børnene bliver syge, bedes I give os besked telefonisk på 21 55 39 00 (direkte nummer til indskolingsbygningen). Der er altid personale at træffe fra kl.7.00-8.00. Herudover har vi ikke en fast træffetid på skolen. Er der et eller andet, I gerne vil snakke med os om, er I velkomne til at kikke forbi eller ringe. (Husk også at ringe afbud til bussen på mobil 30 20 20 60)