Folkeskolens prøver – FP9

Hammerum Friskole er en prøvefri skole fra 0.- 7. klasse.

I 8. – 9. klasse gives der standpunktskarakterer og årskarakterer i henholdsvis december og april/maj.
Hammerum Friskole har i forlængelse af vores Grundtvig-Koldske værdigrundlag, og på baggrund af vores narrative tilgang til disse fag, fravalgt folkeskolens afgangsprøver FP9 i både kristendomskundskab og historie.

Nøgletal

https://www.uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/657024.aspx/