Friskolen blev oprettet i 1948

Friskolen blev oprettet i 1948 af mennesker med tilhørsforhold til Gjellerup Valgmenighed. I 1959 kom efterskolen til, hvorfor vi i dag er en kombineret skole med fælles navn: Hammerum Fri- og Efterskole.

Alsidigheden tilgodeses, så børnene bliver “hele” mennesker

Hammerum Friskole bygger på N.F.S Grundtvig og Chresten Kolds tanker og ideer om undervisning i børneskolen. Nøgleord for denne grundholdning er: ligeværdighed, åbenhed, respekt for forskelligheden, ansvarlighed, og frihed under hensyntagen til fællesskabet. Skolens undervisning hviler på et kristent grundlag og menneskesyn uden af være forkyndende. Vi vægter de boglige og praktiske/musiske sider lige højt. Det er vigtigt, at alsidigheden tilgodeses, så børnene bliver “hele” mennesker med både hjerte og forstand.