Bestyrelse

Hammerum Fri- og Efterskole er en selvejende institution med vedtægter, der er godkendt af undervisningsministeriet. Skolen har sin egen bestyrelse, som har det overordnede ansvar for skolens drift. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være forældre til børn på friskolen og forældrevalgt.

Ifølge vedtægterne skal Hammerum Fri- og Efterskole have både en forældrekreds og en skolekreds. Forældrekreds og skolekreds er selvstændigt vælgende organer med forskellige rettigheder. Læs mere om forældrekreds og skolekreds her.

Den daglige ledelse forestås at skolelederen i samarbejde med lærerrådet i nær kontakt med bestyrelsen, der træffer de overordnede beslutninger.

Bestyrelsen Hammerum Fri- og Efterskole

Formand:

Næstformand:

Øvrig bestyrelse:

 • Tine Bergmann, Østertorp 1, Gjellerup, 7400 Herning
  mobil: 25 30 66 44
  mail: bergmanntine@gmail.com
 • Charlotte Guldberg Hansen, Kildehøj 89 Gjellerup, 7400 Herning, mobil: 31 90 44 75,
  mail: charlotte.hansen@letkob.net
 • Bettina Hedegård, Haugevej 28, 7400 Herning, 97 11 62 31,
  mobil: 40 28 82 92,
  mail: hbcbh@herning.dk
 • Kristian Løkke Mørup, Hedegårdsvej 14, 7430 Ikast,
  mobil: 40 36 93 12,
  mail: kristian@lokke.eu
 • Thomas Gustafsson, Hammerum Hovedgade 40, 7400 Herning,
  mobil: 27 88 05 63,
  mail: gustafssonmthomas@gmail.com

Friskoler

Billeder

urt8230 urt8005 urt8108 urt8151 urt8296 urt8326 urt8335