Bestyrelse

Hammerum Fri- og Efterskole er en selvejende institution med vedtægter, der er godkendt af undervisningsministeriet. Skolen har sin egen bestyrelse, som har det overordnede ansvar for skolens drift. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være forældre til børn på friskolen og forældrevalgt.

Ifølge vedtægterne skal Hammerum Fri- og Efterskole have både en forældrekreds og en skolekreds. Forældrekreds og skolekreds er selvstændigt vælgende organer med forskellige rettigheder. Læs mere om forældrekreds og skolekreds her.

Den daglige ledelse forestås at skolelederen i samarbejde med lærerrådet i nær kontakt med bestyrelsen, der træffer de overordnede beslutninger.

Bestyrelsen Hammerum Fri- og Efterskole

Formand:

Næstformand:

 • Søren Ramsgaard Sørensen, H.C. Lumbyes Vej 12, 7430 Ikast, mobil 20 69 40 04,
  mail: s.ramsgaard@gmail.com

Øvrig bestyrelse:

 • Christina Fenger, Sønderkær 31, Gjellerup, 7400 Herning, mobil: 22 40 86 87,
  mail: fenger74@live.dk
 • Charlotte Guldberg Hansen, Kildehøj 89 Gjellerup, 7400 Herning, mobil: 31 90 44 75,
  mail: charlotteogole@spar.dk
 • Bettina Hedegård, Haugevej 28, 7400 Herning, 97 11 62 31, mobil: 40 28 82 92,
  mail: hbcbh@herning.dk
 • Kristian Løkke Mørup, Hedegårdsvej 14, 7430 Ikast, mobil: 40 36 93 12,
  mail: kristian@lokke.eu
 • Thomas Gustafsson, Hammerum Hovedgade 40, 7400 Herning, mobil: 27 88 05 63,
  mail: gustafssonmthomas@gmail.com