Bestyrelse og vedtægter

Hammerum Fri- og Efterskole er en selvejende institution med vedtægter, der er godkendt af undervisningsministeriet. Skolen har sin egen bestyrelse, som har det overordnede ansvar for skolens drift. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være forældre til børn på friskolen og forældrevalgt.

Ifølge vedtægterne skal Hammerum Fri- og Efterskole have både en forældrekreds og en skolekreds. Forældrekreds og skolekreds er selvstændigt vælgende organer med forskellige rettigheder. Læs mere om forældrekreds og skolekreds her.

Den daglige ledelse forestås at skolelederen i samarbejde med lærerrådet i nær kontakt med bestyrelsen, der træffer de overordnede beslutninger.

Læs de gældende vedtægter for Hammerum Fri- og Efterskole her:

Vedtægter

Bestyrelsen Hammerum Fri- og Efterskole

Formand:

Næstformand:

Øvrig bestyrelse:

 • Tine Bergmann, Østertorp 1, Gjellerup, 7400 Herning
  mobil: 25 30 66 44
  mail: bergmanntine@gmail.com
 • Charlotte Guldberg Hansen, Kildehøj 89 Gjellerup, 7400 Herning, mobil: 31 90 44 75,
  mail: charlotte.hansen@letkob.net
 • Dorthe Iversen, Fuglsangs Allé 1, 7430 Ikast
  mobil: 30670086
  mail: dortheiversen@hamme.dk
 • Jacob Vestergaard, L.V. Bircks Vej 14, 7400 Herning
  mobil: 61303777
  mail: jacobvestergaard@hamme.dk
 • Svend Halmø Sørensen, Vester Allé 10, 7400 Herning
  mobil: 25114944
  mail: svendsoerensen@hamme.dk