Formål & værdigrundlag

 

Formål:
Hammerum Fri- og Efterskoles formål er at drive en grundtvigsk fri- og efterskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler, private grundskoler, efterskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Værdigrundlag:
Skolen bygger sit virke på det grundtvigske skolesyn, hvor frihed og ansvarlighed udgør de væsentligste fundamenter. Det er vores ønske, at forskellige mennesker med forskellige livsopfattelser skal mødes i et forpligtende fællesskab, som er præget af tryghed, tillid, åbenhed og respekt for den enkelte.

Vi tror på, at det er vigtigt at udvikle eleverne til helstøbte mennesker – at modne dem og give dem en god ballast til deres fortsatte udvikling.