Personale i førskolen

Førskolepersonalet er Karina Persson og Lotte Thylstrup. Børnehaveklasseleder Karen-Lisbet Tommerup har også tilknytning til førskolegruppen. Personalet omkring førskolegruppen er også tilknyttet SFO’en.

Tidsrum

Skolen tilbyder morgenpasning fra kl. 6.45 – 8.00.
Morgenpasningen foregår i friskolens indskoling.
Kl. 8.00 er der morgensang for hele skolen.
Førskolegruppen er ikke med til morgensang i den første tid, og gruppen vil derfor i starten begynde dagen i deres klasselokale i pavillonen kl. 8.00.
Tilbuddet om morgenpasning kræver ingen tilmelding eller betaling til skolen.
Børnene har mødepligt fra kl. 8.00 – 12.15 fra mandag til fredag i førskolegruppen.
I tidsrummet kl. 12.15 – 16.30 og fredag kl. 12.15 til 15.30 tilbyder vi pasning i skolens SFO.

SFO

SFO er skolens tilbud til friskolens elever i 0.-4. klasse. SFO’en holder til i pavillonen, men også indskolingshuset bliver benyttet til aktiviteter i SFO-tiden. Den frie leg, den personlige og sociale udvikling er et bærende grundlag for vores Skolefritidsordning. Samarbejdet mellem SFO-personalet og indskolingslærerne prioriteres højt. Dette gør vi for at tilgodese det enkelte barns trivsel bedst muligt.

Aktiviteter

Hver måned laver personalet en månedsplan over de aktiviteter som bliver tilbudt i SFO’en. Månedsplanen giver et godt overblik over tilbuddene i den kommende måned, og giver forældre mulighed for at snakke med børnene om den kommende uge.