Skolen har egen bus

Det betyder at vi jævnligt benytter os af vores bus når vi skal på ture ud fra skolen. Skolen tilbyder også buskørsel til og fra skole (mod betaling). Bussen kører en rute gennem Tulstrup, Ikast og Kollund.

Transport af elever i private biler

I forbindelse med ture og udflugter kan det komme på tale at transportere børnene i private biler – enten en lærers eller en forældres bil. Vi sørger for at, børnene er fastspændt i sikkerhedssele. Medmindre skolen skriftligt får anden besked, forventer vi, at vi har forældrenes accept af dette.