På Hammerum Friskole vægter vi de praktisk/musiske fag, det kreative undervisnings-perspektiv, højt. Det er en integreret del af vores undervisningstilbud, som bidrager til at åbne andre vigtige døre: For elevernes faglige og personlige udvikling – og for deres kreative og innovative tankevirksomhed. 

Vi stræber efter at tilbyde en dagligdag med lidt mere kulør. Men kreativitet som en stor del af livet på skolen – tænkt ind i for eksempel vores emneuger, i diverse arrangementer og under vores Anderledes-Dage hen over skoleåret. 

I vil opleve kreativitet som udtryk i et fælles teaterstykke, en elev, der fremlægger Poetry-Slam til morgensang eller elevernes produktioner som inspirerende pynt på skolens vægge.  

Vi prioriterer valgfag fra en tidlig alder, på tværs af årgange, og vi udbyder fordybelse i valgfag helt frem til de obligatorisk valgfag i udskolingen. 

1

2

Med blot 20-22 elever i hver klasse, relations-kompetente undervisere med høj faglighed og en bred vifte af fag og alsidig undervisning, som blandt andet også inkluderer bevægelse, står vores elever stærkt i deres faglige udvikling. 

På vores skole er ingen fag og kompetencer vigtigere end andre. Vi fordyber os lige meget i musik, håndværk, design og sløjd, som vi gør i dansk, engelsk, tysk og matematik. De er lige vigtige dele af den samlede dannelse, som eleverne får med fra Hammerum Friskole. Her er børn forskellige – det er lærerne også. Derfor møder I en bred vifte af tilgange til at lære. Den pædagogiske frihed er en vigtig del af vores skolesyn – men værdierne er vi fælles om. 

På Hammerum Friskole står vores undervisning mål med folkeskolens ’fælles mål’ samt fagenes ’del- og slutmål’. Vi underviser i folkeskolens obligatoriske fag samt i de obligatoriske emner. Som elev afslutter du din skolegang på Hammerum Friskole med Folkeskolens Afgangsprøve i en tryg og velkendt ramme. Vi glæder os over elever, der står godt rustet til livet efter grundskoletiden.

Vores ønske er at sende rummelige, omstillingsparate og stærke individer videre ud i verden - på deres dannelsesrejse i samfundet.