De pædagogiske lærerplaner

Overvejelser omkring det indholdsmæssige ligger i forlængelse af arbejdet i børnehaverne jvf. de 6 temaer i de pædagogiske lærerplaner fra undervisningsministeriet:

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier