Tilpasset den enkelte elev

Lektier er aktiviteter sideløbende med den faglige undervisningstid, der understøtter elevens læring og forbereder eleven til den kommende undervisning.

Lektierne skal være tilpasset den enkelte elev og udfordre elevens læring, medansvar, arbejdsvaner, arbejdsglæde, engagement og motivation. Ligeledes har lektier til formål at lære de unge gode studievaner til deres videre uddannelsesforløb. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier, og hvilken mængde af lektier, der understøtter og bidrager til elevernes læring. Lektier kan variere fra elev til elev og fra fag til fag.

Yderligere overvejelser og værdier bag friskolens lektiepolitik, kan blive gennemgået til de årlige forældremøder eller efter behov.

Har man spørgsmål til ovenstående, kan man kontakte skolens ledelse for dialog.