Forældre-samarbejde

Forældremøder: Hvert år i september afholdes klasseforældremøder, hvor lærerne fremlægger deres plan for undervisningen det pågældende skoleår m.m. Desuden afholdes 2 skole-hjem-samtaler årligt. Vi forventer at alle hjem er repræsenteret på disse møder. Herudover vil vi kontakte hjemmene efter behov.

Højt informationsniveau: For at holde informations-niveauet i top, udsender skolen hver anden uge nyhedsbrev, hvor der vil være information vedrørende de forskellige arrangementer på skolen, børnenes skoledag m.m. De samme nyhedsbreve ses på hjemmesiden og her ses også bl.a. fotos fra arrangementer på skolen. I den forbindelse vil vi gerne benytte billeder af børnene. Vi forventer at få en skriftlig besked hvis enkelte forældre ikke ønsker at deres børn figurerer på hjemmesiden.

Kontakt til skolen. Hvis børnene bliver syge, bedes I give os besked telefonisk på 21 55 39 00 (direkte nummer til indskolingsbygningen). Der er altid personale at træffe fra kl.7.00-8.00. Herudover har vi ikke en fast træffetid på skolen. Er der et eller andet, I gerne vil snakke med os om, er I velkomne til at kikke forbi eller ringe. (Husk også at ringe afbud til bussen på mobil 30 20 20 60)

Forældrehjælp på skolen (udvalg) Skolen har en række arrangementer, der involverer forældrene. Til nogle af disse opgaver har forældrene mulighed for at melde sig til et udvalg. Vi ser gerne, at hver familie bliver repræsenteret i mindst ét udvalg.