Forældre-samarbejde

Forældremøder: Hvert år i september afholdes klasseforældremøder, hvor lærerne fremlægger deres plan for undervisningen det pågældende skoleår m.m. Desuden afholdes skole-hjem-samtaler 1-2 gange årligt. Vi forventer at alle hjem er repræsenteret på disse møder. Herudover vil vi kontakte hjemmene efter behov.

Højt informationsniveau: For at holde informations-niveauet i top, udsender skolen nyheder via skoleplan, som forældrene dagligt har mulighed for at følge. På hjemmesiden vil vi gerne benytte billeder af børnene. Vi forventer at få en skriftlig besked hvis enkelte forældre ikke ønsker at deres børn figurerer på hjemmesiden.

Kontakt til skolen: Hvis børnene bliver syge, bedes I give os besked telefonisk på 21 55 39 00 (direkte nummer til indskolingsbygningen). Der er altid personale at træffe fra kl.7.00-8.00. Herudover har vi ikke en fast træffetid på skolen. Er der et eller andet, I gerne vil snakke med os om, er I velkomne til at kikke forbi eller ringe. (Husk også at ringe afbud til bussen på mobil 30 20 20 60)

Forældrehjælp på skolen (udvalg): Skolen har en række arrangementer, der involverer forældrene. Til nogle af disse opgaver har forældrene mulighed for at melde sig til et udvalg. Vi ser gerne, at hver familie bliver repræsenteret i mindst ét udvalg.

Egen computer fra 3. klasse: På Hammerum Friskole skal man som forældre stille en computer til rådighed for sit barn/eleven fra og med 3.klasse. Fra 3.klassetrin forventes det at computeren er så stor en del af undervisningen, at den ikke kan undlades eller undværes i skoledagen. Skolen stiller ligeledes opbevaringsskabe til rådighed, så computerne kan opbevares og oplades sikkert i løbet af skoledagen. Har man brug for sparring i forbindelse med køb eller andet, kan skolens It-ansvarlige selvfølgelig kontaktes. Skolen tilbyder igennem vores licensaftale, at alle kan downloade og gøre brug af op til 5 licenser til Office365, som indeholder de mest gængse office-programmer der bruges i undervisningen.

Hvis man af forskellige årsager ikke kan erhverve sig en computer, har en computer til reparation eller andet, stiller skolen gerne en låne-computer til rådighed. Kontakt skolen, hvis man ønsker at der bliver stillet en computer til rådighed.

Har man spørgsmål til ovenstående, kan man kontakte friskolen.