Indmeldelse

Indmeldelse

Ønsker du dit barn skrevet op til Hammerum Friskole, skal du benytte indmeldelsesblanketten under punkt 1 her på siden.

Du kan udfylde blanketten på skærmen ved hjælp at de små værktøjer øverst i dokumentet og dernæst printe blanketten.

Indmeldelsesblanketten underskrives og afleveres på kontoret.

Optagelsesprocedure og venteliste på Hammerum Friskole

Klassekvotienten er som udgangspunkt 20 med mulighed for 22 børn.

  1. Indmeldelsesblanket til Hammerum Friskole finder du på dette link: https://hammerumfriskole.dk_indmeldelsesblanket.pdf

Blanketten kan også udleveres ved henvendelse på kontoret.

2. Forældre kontaktes rettidigt af skolen for en aftale om rundvisning og samtale, når og hvis der opstår en ledig plads. De pågældende forældre bliver inviteret til en rundvisning på skolen og en samtale med skolens leder, hvor der gøres rede for skolens værdier, pædagogik og hverdag.

3. Hvis hjemmet og skolen ønsker at gå videre med optagelsen, skrives barnet op.

4. Søskende til elever på skolen har første prioritet og er garanteret en plads, såfremt skolen har tilmeldingsskemaet tre år inden skolestart. De øvrige pladser i 0. klasse vil skolen tildele til elever ud fra skolens principper om ligelig kønsfordeling i klassen samt opskrivningstidspunktet. Ligeledes prioriteres børn fra lokalområdet.

5. Der optages som udgangspunkt højst 22 elever i klassen. Efter dette antal er der mulighed for at optage elever fra ventelisten. Skolen tildeler pladser til kommende 0. klasse fra ventelisten fra januar måned i samme år som skolestart. Der rettes skriftlig henvendelse til ansøgerne med tilbud om plads.

6. Er klasserne fyldt op, er du velkommen til at få dit barn skrevet på venteliste. Opstår der en ledig plads, bliver I kontaktet af skolen.

7. Husk at informere skolen om adresseændringer så længe eleven står på venteliste. Giv også besked til skolens kontor, hvis barnet ikke længere ønsker at være skrevet op til en plads.