Regler

 

Mobil-regler:

  • Mobiltelefonen skal være slukket i skoletiden
  • Der kan gives dispensation til at bruge mobilen i forbindelse med undervisningen
  • Mobilen må bruges, når skoledagen er slut.
  • Mobilen må bruges i bussen til at lytte til musik (der skal benyttes høretelefoner) eller til at spille på
  • Når børnene er på lejrskole, kan der være andre regler.
  • Overtrædes reglerne, fratages børnene deres mobil. Forældrene kontakter skolen, og det aftales med hjemmet, hvornår barnet får telefonen udleveret igen.
  • NB: 8.-9.kl kan benytte mobiltelefoner i pauserne på Hammerumhus (ikke udenfor eller andre steder på skolen, som er mobilfri)

Rygepolitik: Det er forbudt for eleverne overhovedet at ryge på skolen.

Alkoholpolitik: Elever må under ingen omstændigheder indtage alkoholiske drikke eller andre rusmidler på skolen eller i skolesammenhænge i det hele taget (eks. lejrskole og arrangementer). Gælder også ved private gruppe- og fødselsdagsfester på skolen.

Friskoler

Billeder

urt8230 urt8005 urt8108 urt8151 urt8296 urt8326 urt8335