Sundhed

 

Skolesundhedspleje:

Herning Kommune har en skolesundhedsplejerskeordning, som vi er med i. – Efter den kommunale plan aflægges forskellige klassetrin besøg af sundhedsplejersken. Ordningen omfatter alle vore elever, også elever fra andre kommuner. Forældrene er altid velkomne til at deltage ved undersøgelserne.

Tandpleje:

Herning Kommune har en tandplejeordning, som vi er med i. – Efter den kommunale plan aflægges forskellige klassetrin besøg af tandplejen. Ordningen omfatter alle vore elever, også elever fra andre kommuner. Tandlægebesøg aftales med skoletandplejen i det skoledistrikt som familien bor i.

Friskoler

Billeder

urt8230 urt8005 urt8108 urt8151 urt8296 urt8326 urt8335