Sundhed

 

Skolesundhedspleje:

Herning Kommune har en skolesundhedsplejerskeordning, som vi er med i. – Efter den kommunale plan aflægges forskellige klassetrin besøg af sundhedsplejersken. Ordningen omfatter alle vore elever, også elever fra andre kommuner. Forældrene er altid velkomne til at deltage ved undersøgelserne.

Tandpleje:

Herning Kommune har en tandplejeordning, som vi er med i. – Efter den kommunale plan aflægges forskellige klassetrin besøg af tandplejen. Ordningen omfatter alle vore elever, også elever fra andre kommuner. Tandlægebesøg aftales med skoletandplejen i det skoledistrikt som familien bor i.