Mobil-regler

  • Mobiltelefonen skal være slukket i skoletiden
  • Der kan gives dispensation til at bruge mobilen i forbindelse med undervisningen.
  • Mobilen må bruges, når skoledagen er slut.
  • Mobilen må bruges i bussen til at lytte til musik (der skal benyttes høretelefoner) eller til at spille på.
  • Når børnene er på lejrskole, kan der være andre regler.
  • Overtrædes reglerne, fratages børnene deres mobil. Forældrene kontakter skolen, og det aftales med hjemmet, hvornår barnet får telefonen udleveret igen.
  • NB: 8.-9. klasse kan IKKE benytte mobiltelefoner i pauserne på Hammerumhus. Udskolingen er mobilfri medmindre, de skal bruges i forbindelse med undervisning.

Rygepolitik

Det er forbudt for eleverne overhovedet at ryge på skolen.

Alkoholpolitik

Elever må under ingen omstændigheder indtage alkoholiske drikke eller andre rusmidler på skolen eller i skolesammenhænge i det hele taget (eks. lejrskole og arrangementer). Gælder også ved private gruppe- og fødselsdagsfester på skolen.