Det er vores mål

  • At skabe et fristed i dagligdagen, hvor børnene trygt kan boltre sig sammen med kammerater.
  • At lade børnene lege frit, da legen er grundlæggende for barnets sociale og personlige udvikling.
  • At give børnene gode oplevelser og tilbyde et trygt, kreativt og nærværende miljø, hvor vi som en brik mellem hjem og skole, kan være med til at give børnene livsmod og handlekraft med på vejen.

Aktiviteter

Vores SFO er et sted, hvor børnene selv er med til at vælge, da det er børnenes fri rum, hvor vi mener, der også skal være plads til afslapning. Vi tilbyder børnene forskellige aktiviteter både udendørs og indendørs såsom leg og idræt i skolens hal, madlavning over bål, ansigtsmaling, tegne, spille og ture ud af huset. Hele sommerhalvåret benytter vi friluftsbadet flittigt.

Samarbejde mellem SFO, skole og hjem

Pædagoger og lærerne i indskolingen arbejder tæt sammen om børnene. Vi bestræber os på at have et godt kommunikationsniveau i hverdagen, hvilket er med til at overgangen mellem skole og SFO bliver så glidende som overhovedet muligt.