Sundhed

Skolesundhedspleje

Herning Kommune har en skolesundhedsplejerskeordning, som vi er med i. – Efter den kommunale plan aflægges forskellige klassetrin besøg af sundhedsplejersken. Ordningen omfatter alle vore elever, også elever fra andre kommuner. Forældrene er altid velkomne til at deltage ved undersøgelserne.

Tandpleje

Herning Kommune har en tandplejeordning, som vi er med i. – Efter den kommunale plan aflægges forskellige klassetrin besøg af tandplejen. Ordningen omfatter alle vore elever, også elever fra andre kommuner. Tandlægebesøg aftales med skoletandplejen i det skoledistrikt som familien bor i.