På Hammerum Friskole dyrker vi fællesskabet. Ikke kun mellem børn og personale, men også ved at inddrage forældrene. Forældregruppen er en stor del af vores virke, dagligdag og grundlag. 

Forældregruppen er med i planlægningen af og beslutningsprocesserne bag arrangementerne på friskolen, og gruppen tager også stor del i selve arrangementerne. Uden forældregruppens medvirken, engagement og sparring, ville sjælen i vores friskole ikke være helt den samme.

  • I løbet af et skoleår bidrager en lang række begivenheder til at gøre vores skole til så meget mere end undervisning og fokus på faglighed og kreditivet:  
  • Høstfest og dyrskue en fredag formiddag i august/september
  • Emneuger/fagdage i løbet af året – f.eks. projektuge for de ældste elever, dage, hvor eleverne arbejder på tværs af klasser eller dage med fokus på ét enkelt fag en hel dag
  • Julemarked en lørdag formiddag op til jul, hvor I kan købe dekorationer, prøve tombola-lykken og meget mere – alt sammen produktioner, som forældrene har bidraget aktivt med at fremstille eller fremskaffe 
  • Aften arrangement for børnene – f.eks. diskotek eller filmaftner
  • Skolefest – hvor eleverne en hel uge op til skolefesten øver og gør klar til den helt store optræden
  • Lejrskole – hvert år rejser alle elever på lejrskole: 7. klasse tager ofte til Bornholm, 8. klasse på ski og 9. klasse på udlandstur/sprogrejse. For de øvrige årgange varierer turen fra år til år (der er hvert år en egenbetaling til turene)
  • Fisketur for hele familien med konkurrence om at fange den største fisk
  • Sommerafslutning for hele familien – en aften i forbindelse med sidste skoledag

1

1