Undervisning

Lille skole – store muligheder
 
Hammerum Friskole henvender sig til forældre, som ønsker, at deres børn skal være i et overskueligt skolemiljø.
På skolen findes der én klasse til hver årgang – og derfor opnår vi, at de fleste børn og voksne kender hinanden på skolen – og familierne kan lære hinanden at kende.

Skolens overskuelighed gør det også muligt at tage individuelle hensyn og afpasse undervisningen efter det enkelte barns kompetencer.