Fag

  • Alle børnene har dansk og matematik med integreret it-undervisning gennem hele skoleforløbet.
  • Vi tilbyder engelsk fra 2.klasse og tysk fra 5.klasse.
  • Håndarbejde tilbydes i 4.klasse, sløjd i 5.klasse, madlavning i 6.klasse, fysik/kemi fra 7.klasse.
  • Der undervises i geografi og biologi fra 7.klasse. 0.-6. klasse har natur/teknik. 8.-9.kl har desuden samfundsfag og religion.
  • Alle børn har min. 2 timers idræt om ugen og derudover svømning én gang om ugen i friluftsbadets åbningssæson fra maj-september.
  • Billedkunst, sang og musik vægtes højt fra 0.-7.kl enten som obligatoriske fag eller som fordybelsesfag.
  • 8.-9.kl deltager i valgfag på hold hvor der også deltager elever fra efterskolen.
  • Ifølge vores tradition lægges der i dagligdagen vægt på fortælling, hvorfor bibelhistorie og historie er fortællefag i 1.-7.klasse.(dog har 7.klasse ikke bibelhistorie, da de oftest går til konfirmationsforberedelse)
  • I årets løb har vi adskillige temadage/-uger, hvor vi arbejder sammen på tværs af klassetrinene. Her skabes ekstra mulighed for fordybelse og fælles oplevelser.

Friskoler