Skoledagen

Skoledagen starter for alle børnene kl. 8.00. (der er morgenpasning fra 6.45-8.00)

• Skoledagen begynder med fælles morgensamling for alle børn og lærere. Vi begynder med en morgensang og fadervor efterfulgt af endnu en sang eller to. Alle eleverne får ét eksemplar af “Friskolesangbogen” i 1.klasse, og sangbogen bruges hver morgen til morgensamlingen.

• På børnenes fødselsdage vælger fødselarerne en sang, derefter bliver der orientering om stort og småt vedrørende skolens daglige liv, og lærerne fortæller gerne om forskellige emner der optager dem.

• Morgensamlingen er en vigtig del af skolehverdagen, og den er med til at skabe den grundlæggende stemning og det fællesskab, skolen bygger på.

• Forældre er altid velkomne i hverdagen – en del benytter sig af at være med til morgensamlingen.

• Efter morgensamlingen har vi morgentid, hvor børnene har forskelligt indhold. Det kan være frilæsning, læsning i bevægelse, motion i hallen, løbetur, læsehule, ekstra matematik/tysk/engelsk osv. Lærerne planlægger et forløb ad gangen, så tilbuddet kan varieres alt efter hvad der er behov for i de enkelte perioder.

• Derefter er der undervisning afbrudt af frikvarterer fra klokken
– 10.20 – 10.45
– 12.15 – 12.45
Indskolingen kan have ekstra frikvarterer efter behov.

• Vi lægger vægt på, at børnene har gode frikvarterer, hvor de leger med hinanden på tværs af alle aldre.

• Fredag slutter vi som oftest dagen med en fællessamling for 3.-7.klasse, men nogle gange for hele skolen.