Skoledagen

Skoledagen starter for alle børnene kl. 8.00. (der er morgenpasning fra 7.00-8.00)

 • Skoledagen begynder med fælles morgensamling for alle børn og lærere. Vi begynder med en morgensang og fadervor efterfulgt af endnu en sang. Alle eleverne får ét eksemplar af “Friskolesangbogen” i 1.klasse og sangbogen bruges hver morgen til morgensamlingen.
 • På børnenes fødselsdage vælger fødselarerne en sang, derefter bliver der orientering om stort og småt vedrørende skolens daglige liv og lærerne fortæller gerne om forskellige emner der optager dem.
 • Morgensamlingen er en vigtig del af skolehverdagen, og den er med til at skabe den grundlæggende stemning og det fællesskab, skolen bygger på
 • Forældre er altid velkomne i hverdagen – en del benytter sig af at være med til morgensamlingen
 • Efter morgensamlingen har vi morgentid, hvor børnene har forskelligt indhold. Det kan være frilæsning, læsning i bevægelse, motion i hallen, løbetur, læsehule, ekstra matematik/tysk/engelsk o.s.v. Lærerne planlægger et forløb ad gangen, så tilbudet kan varrieres alt efter hvad der er behov for i de enkelte perioder.
 • Derefter er der undervisning afbrudt af frikvarterer fra klokken
  – 10.20 – 10.45
  – 12.15 – 12.45
  Indskolingen kan have ekstra frikvarterer efter behov.
 • Vi lægger vægt på, at børnene har gode frikvarterer, hvor de leger med hinanden på tværs af alder.
 • Fredag slutter vi jævnligt dagen med en fællessamling, oftest for 3.-7.klasse, men nogle gange for hele skolen.

Friskoler

Billeder

urt8230 urt8005 urt8108 urt8151 urt8296 urt8326 urt8335